VASTUVÕTT 2020. AASTA SÜGISEKS ON ALANUD.

2020/2021. õppeaastal on Emili koolis avatud 1.-5. klassid.

 1. Avalduse Emili kooli vastuvõtuprotsessis osalemiseks saad esu siin.
 2. 01.02 ja 08.02 toimuvad vastuvõtu perepäevad.
 3. Hiljemalt 15.02 anname teada vastuvõtu tulemustest
 4. 17.02-26.02 toimuvad individuaalsed kohtumised vastu võetud peredega. Vestlustele järgneb lepingu allkirjastamine.
Vabade kohtade olemasolul võtame lapsi vastu ka 2.-5. klassidesse.

Keda ootame Emili kooliga liituma?

Esimesse klassi vastuvõtmisel hindame lapse koolivalmidust ning sotsiaalseid oskusi, mis on vajalikud õppimaks 17-liikmelises klassis projektõppe metoodika järgi. Lastevanematelt ootame nõustumist kooli õppekava üldosas kirjeldatud hariduslike põhimõtetega ja kooli väärtustega.

Emili kooli esimesse klassi vastu võetud laps
 • on õppimisest (ja lugemisest) huvitatud;
 • arvestab tegevuse käigus grupikaaslastega ja teeb eakohast koostööd;
 • järgib eakohasel viisil grupis kokkuleppeid ja täiskasvanu juhendamist;
 • koondab ja hoiab eakohaselt tähelepanu, vaatleb, kuulab, jutustab ja mängib.
Emili kooli vastu võetud lapsevanem
 • toetab kooli õppekava üldosas kirjeldatud põhimõtteid ja väärtusi;
 • võtab oma lapse arengu toetamise eest vastutuse;
 • on valmis panustama positiivsetesse ja koostöisetesse suhetesse kodus ja koolis.

Täpsemad vastuvõtutingimused leiad siit

Enne, kui esitad koolikoha avalduse, tutvu Emili kooli õppekava üldosaga  ja veendu, et sinu lapse vajadused ja pere väärtused langevad kokku Emili põhimõtetega. 

Kui soovijaid on rohkem kui koolikohti, tõmbame loosi. Eelisjärjekorras saavad koolikoha Emili õpilaste õed-vennad ning Kalli-Kalli lasteaia vilistlased. Kui leiame, et meil pole piisavalt ressursse lapse arengu toetamiseks, on meil õigus vastuvõtust keelduda.

2019/2020. aasta õppemaks on 162 eurot kuus (1944 eurot aastas). Sellele lisandub 49 eurot/kuus (septembrist juunini) toitlustamise ning õppevahendite eest. Selles sisalduvad kõik õppevahendid (kunstitarbed, kirjatarbed). 

Rohkem infot õppemaksu kohta leiad siit.

Täpsemat infot sisseastumise kohta saate küsida aadressilt indrek@emilikool.ee või telefonilt 58001555.