Infovahetus õpetajate ja lastevanemate vahel toimub õppeinfosüsteemi Stuudium kaudu. 

2017/2018. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

  • 21.10–29.10 – sügisvaheaeg
  • 23.12–07.01 – jõuluvaheaeg
  • 24.02–04.03 – suusavaheaeg
  • 21.04–01.05 – kevadvaheaeg
  • 10.06–26.08 – suvevaheaeg