Emili eelkool

Eelkooli tunnid toimuvad Emili kooli ruumides aadressil Keevise 2, Tallinn.

2023/24 õa õppetöö kestab 01.10.2023-30.04.2024

Eelkooli ootame esimest koolikogemust saama  6–7-aastaseid lapsi. Emili eelkooli õpilased omandavad teadmisi ja oskuseid eesti keeles ja  matemaatikas. Õppetegevused toimuvad lõimitult. Emili koolile sarnaselt kasutame ka eelkoolis projektõppe meetodit, et lapsed saaksid õpitud oskuseid praktiliselt rakendada. Klassi suurus on kuni 12 last.

Eelkoolis saab osaleda vastavalt lapsevanema valikule järgnevatel päevadel:
1. esmaspäeviti ja kolmapäeviti 15.30-17.00 
2. esmaspäeviti ja kolmapäeviti 16.00-17.30
3. teisipäeviti ja neljapäeviti 16.00-17.30

Üldinfo

Eelkooli õppemaks on 140€ kuus.
Õppetööd ei toimu Emili kooli koolivaheaegadel: 
18.10 - 29.10 sügisvaheaeg
20.12 - 07.01 jõuluvaheaeg
26.02 - 03.03 talvevaheaeg
17.04 - 28.04 kevadvaheaeg

Eelkooli tasudelt on võimalik tagasi taotleda tulumaksu 20%.

Eelkoolis osalemine ei garanteeri õppekohta Emili koolis.

Carol Tarre
Emili eelkooli juht
Kalli-kalli lasteaia direktor
carol@kalli.ee


  
Email again: