Vastavad lapsed

Seekord küsisime "Vastavad ..." sarjas laste arvamusi ja kuulasime nende kogemusi.
Loomulikult on ühe kooli juures olulisteks nii direktor, õpetajad kui ka lastevanemad, kuid meil poleks kooli, kui klassiruumid poleks täidetud lastega. Seepärast on nende väikeste inimeste arvamus väga oluline. Antud postituses saavadki sõna lapsed.

Küsimustele vastasid esimeses klassis käivad Franco, Maria, Carl, Joonas ja Aksel. Teise klassi lastest olid vastamas Alexis, Christin ja Aleksander ning Philipp käib hetkel kolmandas klassis. Lastele sai esitatud neli lihtsat küsimust, mis peaks edasi andma nende mõtted kooli osas.

Mis sulle siin koolis kõige rohkem meeldib?
Aksel ja Aleksander tõid välja, et kõige toredam on see, et siin on head sõbrad. Joonas ja Christin jagavad arvamust, et meie koolis on toredad õpetajad. Christin tõi lisaks välja, et talle meeldivad ka õuevahetunnid, tema arvamust jagas ka Alexis. Philipp, kes varem käis teises koolis, ütles samuti, et õuevahetunnid on parim osa, sest nii pikalt pole ta eelmises koolis õues olnud. Franco, Carl ja Maria tõid välja, et kooli puhul meeldib neile kõige rohkem õppida, töölehti täita ning erinevad tunnid. Rõõm oli kuulda, et Maria kiitis ka koolitoitu.

Milline tund sulle kõige rohkem meeldib ja miks?
Sellele küsimusele vastates oli vahva jälgida, kuidas laste silmad särama lõid ning rõõmuga nimetati lemmikaineid. Aksel, Franco ja Aleksander vastasid küsimusele, et nende lemmikud on enda klassijuhataja tunnid. Franco arvates teeb tema õpetaja kõik tunnid põnevaks, Aksel tunnistas, et tema õpetaja on lihtsalt nii hea eesti keele õpetaja ning Aleksander ütles, et tema õpetaja oskab väga hästi matemaatikat õpetada ja seepärast meeldib talle ka matemaatika väga.

Maria, Alexis, Christin ja Philipp nimetasid kõik oma lemmikuks inglise keele. Põhjendustena toodi välja nii lõbusaid tunde, inglise keele õppimise lihtsust kui ka asjaolu, et inglise keel on vajalik, kui leitakse endale Inglismaalt sõber. Joonas on spordiarmastaja ning seepärast nimetas tema oma lemmikuks kehalise kasvatuse õpetaja ja tema tunnid. Carli lemmikuks on hoopis huviringina toimuv robootika, sest seal saab robotitega mängida ja neid telefoni teel juhtida.

Kõige toredam asi, mida koolis teinud olete?
Ausalt tunnistades oli need vastused kõige ootamatumad ja kõige rõõmustavamad. Üllatusena nimetasid kolm last (Franco, Carl ja Joonas), et kõige toredam on matemaatika. Puhas rõõm! Joonas täpsustas, et matemaatika kõige toredam hetk oli see, kui ta sai oma töölehe valmis ja talle anti veel üks suur tööleht!  Philipp tõi samuti välja ainetunni, aga tema lemmikuks on inglise keel, sest mõnikord vaatavad nad seal multifilme. Alexis tundis rõõmu selle üle, et nad mängivad palju õues.

Emili Kooli üheks eripäraks on õppimine projektide kaudu. Aksel, Maria, Christin ja Aleksander just projektid välja tõidki. Akseli arvates on lihtsalt kõik projektid väga toredad. Maria ütles, et talle meeldib, et nad projektide ajal meisterdavad palju. Christinil on eredalt meeles, kuidas nad ühe projekti raames õppisid süüa tegema ning Aleksander meenutas, et temale meeldis makette valmistada.

Mis võiks koolis veel olla?
Kui eelnevalt tõid lapsed välja, et neile meeldivad pikad õuevahetunnid, siis nüüd arvasid mitmed, et tegelikult võiks veel rohkem õues olla. Seda arvamust jagasid Franco, Carl, Aleksander ja Philipp. Teiste vastused oli erinevad. Joonas sooviks klassiga koos rohkem trenni teha. Akseli arvates võiks koolis hinded olla. Alexise meelest võiks igal esmaspäeval ja reedel olla töölehed täitmiseks. Maria rahumeelse lapsena eelistaks vähem jooksmist koolis ning Christin ei suutnud välja mõelda ühtegi asja, mis puudu oleks.

Kõik lapsed vastasid omaette ja nad ei mõjutanud kuidagi üksteise vastuseid. Seetõttu on eriti suur rõõm tõdeda, et meie väikesed eksperdid on märganud sarnaseid jooni koolis. Kokkuvõtvalt saab öelda, et meil on siin koos toredad inimesed, lapsed armastavad matemaatikat ja inglise keelt  ning kuigi õuevahetunnid on pikad, siis neist ei saa kunagi isu täis ja alati võiks veel rohkem aega õues veeta. Anname endast parima, et meie pisikesed rõõmupallid veelgi rohkem koolipäevi naudiks. 

Lastega vestles Enely Raja.

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: