Meie inimesed

Raina Vilkes
Koolijuht
raina@emilikool.ee
Raina: "Olen tänulik võimaluse eest alustada tööd Emili Koolis. Minu jaoks on koolis töötamine tõeline privileeg ning suurepärane võimalus anda oma panus ümbritsevasse ühiskonda, nii tänases kui ka homses maailmas. Minu veendumus on, et kool peaks olema mitmekesisuse ja loovuse koht, kus ühiselt õpime, kasvame ning väärtustame iga õppija unikaalseid andeid ja huvisid. Mulle on oluline suhtlemine, koostöö ja kaasamine. Olen veendunud, et igalt inimeselt ja olukorralt on midagi õppida ning sellest lähtuvalt olen alati avatud kuulama, toetama, kaasama ning seadma uusi eesmärke. Usun, et koolijuhi ülesanne seisneb suuresti meie meeskonna ühtsuse loomises. Näen ennast koolijuhi rollis inimesena, kes on alati olemas, kes mõistab ning kes teeb kõik endast oleneva, et meie õpilastel, õpetajatel, lapsevanematel ja kogukonnal oleks koos kõige parem teekond."

Mariin Veskimäe 
Õppejuht 1.-4. klassid
mariin@emilikool.ee
Leelo Valgma
Õppejuht 5.-8. klassid
8. L klassijuhataja
leelo@emilikool.ee

Leelo: " Olen suur-suur kirjandussõber ja usun südamest, et lood annavad meile võimaluse näha maailma kellegi teise pilgu kaudu ja kogeda olukordi, kuhu me ehk ise ei satukski. Seda on väga vaja. Olen õnnelik, et saan neid tõekspidamisi jagada paljudega ning oma tegevusega rikastada suuremat lugu kui ainult minu enda oma. "

Enely Raja
Haldusjuht ja direktori juhiabi
enely@emilikool.ee / 58542288
Enely: "Kool saab olla toimiv keskkond vaid siis, kui kõik selle liikmed panustavad rõõmu ja entusiasmiga. Emili koolis saab iga liige julgelt ja avatult rääkida oma ideedest ja arenguvõimalustest. Selline motiveeriv keskkond aitab teha oma tööd täisväärtuslikuna."


Teele Utt
Kogukonnajuht
Huviringide koordinaator

teele@emilikool.ee
Liis Pajumaa 
1. L klassiõpetaja
liis@emilikool.ee
Liis: "Minu jaoks on oluline arvestada iga õpilase individuaalse võimekusega ja luua turvaline keskkond, kus õppida ja julgelt maailma avastada. Me ei tea, missugune elu või millised töökohad minu õpilastel tulevikus on, aga saan aidata teil omandada võimalikult laia silmaringi ja soovi end pidevalt täiendada ning juurde õppida. Usun, et tänu sellele on maailm neile avatud ja nad võivad saada ükskõik kelleks."

Meeli Pipar
1. M klassiõpetaja
meeli@emilikool.eeSandra Ivanov
1. S klassiõpetaja
Inglise keel (1. S) 
Liikuma kutsuv kool tiimijuht
sandra.ivanov@emilikool.ee
Sandra: "Minu unistuseks on olnud töötada koolis, mis lihtsalt ei taha õpilastele selgeks teha õpetatavaid aineid, vaid pakkuda kogemust, mis tulevases elus meenutades toob tagasi positiivseid ja elamusi täis mälestusi ning annab oskused olla edukas ja iseseisev inimene. Selle võimaldamiseks tahan ka õpetajana ise pidevalt areneda ja minu õppimist motiveerivad andekad, targad, ilusad, edukad ja lõbusad kolleegid. Selle kõik olengi Emili Koolis leidnud."

Jaanika Valk
1. klasside abiõpetaja
Pikapäevarühma õpetaja
jaanikavalk@emilikool.ee

Anneliis Lepp
1. klasside abiõpetaja
Pikapäevarühma õpetaja
anneliis@emilikool.ee
Anni Niinep
2. A klassiõpetaja
anni@emilikool.ee
Anni: "Mulle on oluline koos luua ning seda Emili kool võimaldab. Siin on õpetajale toeks ja inspiratsiooniks nii õpilased, nende vanemad kui ka kolleegid, kes on avatud uutele ideedele ja lahendustele."Eliis Raaper
2.E  klassiõpetaja
eliis@emilikool.eeGrete Suurväli
2. klasside abiõpetaja
grete@emilikool.ee

Kris Kiipus
3. K klassiõpetaja
kris@emilikool.ee


Kairi Meressaar
3. L klassiõpetaja
kairi@emilikool.eeKelly Kaukes
4. K klassiõpetaja
kelly@emilikool.eeHelle Taks-Titarenko
4. H klassiõpetaja
helle@emilikool.ee
Helle: "Minu jaoks on oluline luua koos õpilastega uutele ideedele avatud ning innustav õpi- ja lugemiskeskkond. Samuti leian, et õpetaja ning õpilane kasvavad just kogemuse kaudu. Õppimise-õpetamise tee ei ole ühesuunaline tee, vaid pidev vastastikune protsess. Lastelt tagasi peegelduv soe ja õpetlik kuma kujundab  mind ning annab õpetamisele eesmärgi." 

Alice Aaviksoo
5. A klassiõpetaja
Loodusõpetus  (5. - 7. klassid)

Inimeseõpetus (5. klassid)
alice@emilikool.ee
Alice: "Minu eesmärk on luua selline õpiruum, kuhu õpilased tahavad tulla, kusjuures füüsiline keskkond on sealjuures lihtsalt koht, kus kõik kokku saavad. Olulisem on muuta õpiteekonnad selliseks, et iga päev oleks väärt kokku tulemist, koolis olemist, millegi uue nägemist või kogemist. Arvan, et õpetaja ülesanne on tekitada huvi ja emotsioone, anda võimalusi uurida ja pusida, saada vilunumaks ja tegeleda oma isiklike soovidega, kombata piire ja õppida üheskoos toime tulema, nägema ennast vajaliku osana ja osaleda loomeprotsessides, kus kõrvaltvaatajana osalemine on küll võimalik, ent ise panustamine põnevam ja tasuvam."

Anna Mändmaa
5. M klassijuhataja
Vene keel (4.-6. klassid)
anna@emilikool.ee
Anna: "Minu jaoks on väga oluline sõbralik ja toetav atmosfäär klassis, kus õpetaja ja õpilased on üks meeskond. Omalt poolt teen kõike, et lastel tekkiks huvi ja tahtmine õppida midagi uut. Tahan, et nad tunneksid minuga ennast hästi ja mugavalt. Uue keele õppimine on alguses hirmutav ja arusaamatu. Mul on väga oluline anda lastele teada, et eksimine on oluline osa õppimise protsessist. See aitab neil areneda ja koos saame kõigega hakkama."


Kristi Neuwahl
6. K klassijuhataja
Eripedagoog (Keevise maja)
Matemaatika (6. K)

kristi@emilikool.ee
Kristi: "Soovin toetada lapsi nende arenemisel ja sisendada nendesse usku oma võimekusest. Iga laps peaks tundma, et tema individuaalsus ja isikupära ongi kõige olulisem ja Emili Kooli turvaline õpikeskkond toetab seda kõige paremini. Paindlikud lahendused, individuaalne lähenemine ning avatud suhtlemine on mulle õpetamisel olulised ning saan seda kõike oma töös kasutada."

Jarmo Karing
6. J klassijuhataja
Liikumine (1. L, 1. S , 2. A , 3. L , ja 4.- 8. klassid) 
Inimeseõpetus (6. J)

jarmo@emilikool.ee
Jarmo: "Õpetajana toetan igati lapse vajadust ja soovi liikuda ning liigutada. Et meil oleks kergem sel teel kulgeda, on oluline, et meil kui kaasteelistel, on kokkulepped, mis toetavad meie teekonda. Teekond on vägagi vaheldusrikas pakkudes igat sorti kogemusi. Vahel on see teekond käänuline, vahel hoogne, vahel pakub võidurõõmu, vahel kaotuse kurbust. Minu jaoks on oluline neist olukordadest järgmiseks korraks koos õpilastega õppida ja järgmisel päeval saadud kogemusi kasutada. Ma püüan seda iga päev teostada."

Kerli Vallmann
7. K klassijuhataja
Inimeseõpetus (6. K  ja 7. klassid)
Bioloogia (7. - 8. klassid)
Geograafia  (7. - 8. klassid)
Keemia (8. L)

kerli@emilikool.ee
Kerli: "Ma soovin, et minu õpilased oskaksid luua ning leida seoseid ning tunneksid end seotuna keskkonna ja ühiskonnaga enda ümber. Soovin anda neile edasi algteadmise sellest, kuidas nemad ise ning maailm nende ümber toimivad, selleks et nad saaksid ja oskaksid juba ise edasi uurida, täpselt nii sügavalt või pinnapealselt kui see nende eluga seostub. Ootan, et mu õpilased vaataksid maailma avatud,ning uudishimulike silmadega ja küsiksid õigeid küsimusi õigetel hetkedel."


Oskar Helde
7. O klassijuhataja
Eesti keel (6. klassid, 7. O)
oskar@emilikool.ee
Oskar: "Minu jaoks on oluline, et igal õpilasel oleks julgust ja tahtmist astuda läbi salapäraste uste, mis viivad neid imelistesse maailmadesse, kus nad võivad olla detektiivid koos Kalle Blomkvistiga, õppida võlukunste Harry Potteriga või seigelda salaseltsiga mööda Supilinna tänavaid. Soovin oma nõu ja jõuga olla sellel teekonnal neile teejuhiks, kelle poole nad saavad alati vajadusel pöörduda. Meil on koos nõnda palju avastada ja seda muidugi ka üksteisega jagada, sest sõbrale head raamatut soovitada on uskumatult hea tunne."

Kristo Siig
Ajalugu ja ühiskonnaõpetus (5. klassid)
kristo@emilikool.ee
Kristo: "Mina tahan olla toeks, et tulevased põlved kujundaksid paremat maailma. Selleks vajavad nad ühest küljest akadeemilisi teadmisi ja oskust neid rakendada, aga teisest küljest loovust, sotsiaalseid oskusi ja digipädevust. Mulle meeldib, et Emili Koolis tegeletakse mõlema küljega ja mitte ühega teise arvelt, vaid  süsteemselt ja sünergiat otsides."

Sandra Tuuna
Ajalugu ja ühiskonnaõpetus (6.- 8. klassid)
sandra.tuuna@emilikool.ee


Kadi Tiitsen
Eesti keel ja kirjandus ( 5. klassid)
kadi.tiitsen@emilikool.eeKaroliina Reose
8L  Füüsika
karoliina.reose@emilikool.ee


Marielle Tuum
Inglise keel (1.-2. klassid)
Hispaania keel  (4. klassid)

marielle@emilikool.ee


Diana Kaldoja
Inglise keel
diana@emilikool.ee (3.  klassid, 4. H, 5. M)
Diana: "Selleks, et keeleõpe oleks tõhus ja huvitav, on väga oluline klassikliima. Iga õpilane peab tundma ennast klassis hästi. Sama olulised, kui õpilaste omavahelised suhted, on ka iga õpilase usaldav suhe õpetajaga. Õpetajana näen enda rolli just sellise klassikliima loomisel, kus õpilased julgevad õppida, teha vigu ja näha, et just needsamad tehtud vead aitavadki neil tõhusamalt õppida."

Kadi Georg
Inglise keel  (4. A, 5. A)
kadi.georg@emilikool.ee


Karmen Floren 
Inglise keel  (6.- 8. klassid)
karmen@emilikool.ee


Heili Helene Metsalu
Kunstiõpetus  (3. K  ja 4.- 5. klassid) 
heili.helene@emilikool.ee


Irina Nikonova
Kunst ja tehnoloogia (6.- 8. klassid)
irina@emilikool.eeMargit Randver
Liikumine (2. klassid, 3. K, 5. A )
Margit: "Olen 23 aastat töötanud suurtes mammutkoolides ja juhindunud vaid klassikalisest õppekavast. Emili kool tundus huvitav ja väljakutseid pakkuv. Projektõpe ja väikesearvulised klassikollektiivid on mulle alati ahvatlevad tundunud. Lisaväärtusena on Emili koolis juure südamega töötavad ja lisaks lastele ka kolleegidest hoolivad õpetajad.
Liikumisõpetajana olen pööranud staadioni puudumise pigem vooruseks. Ülemiste linnak pakub erinevaid võimalusi õpieesmärkide vallutamiseks. Liikumisõpetuse ainekava silmas pidades saame külastada linnaku spordiklubi, Trampoliinot ja rohealasid, mis võimaldavad erinevaid liikumismänge mängida. Oma klassidega on väga hea olnud kasutada rohelist kõnnikoosoleku rada. Tunnen, et Emili kool pakub mulle ja mu õpilastele õppimisvõimalusi."


Kärt Tõnisson
Liikumine (1. M, 4.-8. klassid)
kart@emilikool.ee
Kärt: "Kui ma pärast gümnaasiumit pidin otsustama, et kuhu edasi liikuda, siis oli mul ainult üks väga kindel põhimõte - eriala peab olema selline, kus saab palju liikuda. Valikusse jäid kehakultuur ja koreograafia. Täna olen südamest tänulik, et tantsukunst minu liikumistee alustalaks sai, sest see on andnud mulle võimaluse olla liikumises põhjalikult loominguline ja sügavalt otsiv. Näen iga harjutuse taga veel kümmet versiooni ning erinevad spordialad on lõputud inspiratsiooniallikad koreograafiaks. Täna olen lisaks tantsimisele pühendunud oma õpilaste loomingulisuse avamisele. Liskas tehniliste oskuste omandamisele, harjutamisele ja treenimisele on väga oluline hoida mängulisust ja avastamisrõõmu. Salasoov on, et Emili Kooli ümber kasvab ükskord mets ja meil on oma staadion koos kõigi vahenditega ning me saame veel rohkem õues õppida."

Elina Vaher
Matemaatika (7. klassid)
elina@emilikool.eeKarina Kaur

Matemaatika (5. M)
karina@emilikool.ee


Hanna Marrandi
Eesti keel ja kirjandus (7. K ja 8. L)
hanna.marrandi@emilikool.ee


Hannaliina Rakovitš
Matemaatika (5. A ,6. J ja 8. klassid) 
Õpiabiõpetaja
hannaliina@emilikool.ee


Alevtina Eelma- Kirilahha
Vene keel  (7.- 8. klassid) 
avetina@emilikool.ee


Aveli Meeles
Muusika (1. - 4. klassid)
aveli@emilikool.ee
Muusika on minu suurim armastus ja rõõm ning selle jagamine lastega minu elutöö! Minu suurimaks eesmärgiks on lastes muusikaarmastuse tekitamine ja haritud kontserdipubliku kasvatamine. Eestis on nii suur ja võimas muusikatraditsioon ja tahan, et iga laps minu klassist, saaks sellest osa! Soovin luua turvalise õpikeskkonna, kus iga lapse mõte ja hääl on tähtis. Pean eriti oluliseks, et muusika tunnist lahkudes oleks laste tuju hea ja patareid jätkuvaks koolipäevaks laetud!

Ruslan Trochynskyi
Muusika (5. - 8. klassid)
ruslan@emilikool.ee

                                            
Kersti Kelder
Sotsiaalpedagoog (Keevise maja)
HEV koordinaator

kersti@emilikool.ee
Kersti: "Kui mõtlen, miks ma olen Emili Koolis, on vastus lihtne: Emilis on hea nii õppida kui ka õpetada. Emilis on suurepärane, ajas arenev õpikeskkond, mis võimaldab õpilastel kujuneda iseseisvateks, õiglasteks, elu põhiväärtusi kandvateks isiksusteks. Emilis on mitmekülgne õpetajaskond, kellel on akadeemiline vabadus rakendada teadmisi ja kogemusi oma parimal viisil, andes õppeprotsessile just selle oma näo, personaalse puudutuse, mida vajab iga laps üksi ja klass tervikuna. Ja lõpuks, Emili on kogukonna kool. See loeb meile kõigile!"

Katryna Pükkenen
Sotsiaalpedagoog (Lõõtsa maja)
katryna@emilikool.ee
Katrya: "Emili Kool on igati õpilasesõbralik ning kuna klassid ei ole suured, annab see suurema võimaluse toetada igat last temale vajalikul moel. Mulle meeldib olla õpilaste keskel, kes on sõbralikud, toetavad ja õpihimulised. Samuti olen mina omakorda igal hetkel valmis neid kuulama ja toetama, kui nende tee peale satub mõni mure ja nad soovivad seda kellegagi jagada. Emili Kool annab mulle võimaluse toetada igat last vastavalt tema eripärale ning selle üle on mul ainult hea meel."

Liisa Väikmeri
Eripedagoog (Lõõtsa maja)
liisa@emilikool.eeKelly Olvi
Haridustehnoloog
kelly.olvi@emilikool.ee
Liis Liivamägi
Asendusõpetaja
liis.liivamagi@emilikool.ee

Milvi Kogermann
Pikapäevarühma õpetaja 
milvi@emilikool.ee
Milvi: " Emili Kooli väärtused kattuvad minu väärtushinnangutega ja sellepärast töötan Emili Koolis. Pean oluliseks laste väärtuskasvatust.  Kasvatus, mis õpetab lapsi elama inimesena teiste inimeste kõrval. „Tee teistele seda, mida tahad, et teised sinule teeksid” on sõnum mille ma sooviksin lasteni viia!"

Ülle Presmann
Pikapäevarühma õpetaja

ylle@emilikool.ee
Ülle: "Iga uus aastaring koolis algab suure elevuse, rõõmu ja uute ülesannetega – see on edasiviiv jõud, mis ei luba õpetajat mugavaks muutuda. Olen tänulik võimaluse eest töötada Emili Koolis just pikapäevarühma õpetajana, sest peale pikka teadmiste ammutamist ainetundides, on lastel pikapäevarühmas võimalus lihtsalt suhelda, mängida, puhata, joonistada, meisterdada. Mäng on väga oluline suhtlemis- ja kommunikatsioonivahend. Pikapäevarühmas ei ole vaja kiirustada, laseme lastel koos ajaga kulgeda, oma tegevusi alustada ja need lõpule viia. Õpime suhteid looma ja hoidma. Loome keskkonna, kus laps ise õpib, vaatleb, teeb järeldusi ja koos arutleme.
Mulle on oluline koostöö ja kaasamine ning ühised eesmärgid."


Silver Lume
Kooli asutaja, nõukogu esimees
silver@emilikool.ee

   
                                                                               
                         Signe Suurväli
Kooli asutaja ja nõukogu liige
Signe: "Õppimine on tulemuslik vaid siis, kui õpiprotsess on lapsele põnev ja nauditav ning kui laps tunneb end koolis hästi. Selleks peavad olema eelkõige olemas õppimist soodustav ja last inspireeriv õpikeskkond ning lapse arengut igakülgselt toetavad õpetajad. Häid õpitulemusi ei saavuta läbi sunduse, vaid üksnes lapse loomupärast uudishimu kasutades ning temas huvi tekitades. Laps õpib asjad paremini selgeks neid ise avastades ning uurides. Sellest, milline on lapse esmane koolikogemus, kujuneb välja tema õppimissoov ja -võime kogu edasiseks eluks."

Carol Tarre
Kooli asutaja, nõukogu liige, eelkooli juht
carol.tarre@emilikool.ee
Carol: "Kool on paik, kus on lapse sõbrad, inspireerivad õpetajad, huvitavad õppetegevused, võimalus ennast proovile panna ja end ületada. Lihtne on uutest teadmistest vaimustuda, kui need on lapsele huvipakkuvad, aga kui ta õpib, et ka nendest teemadest, mis alguses tunduvad igavad või hoopis liialt rasked, on võimalik leida "suhkrutükike" ja suur eduelamus, siis oleme andnud edasi aluse elukestvale õppele."

Viktoria Kukk, kooli medõde
terviseoendus@gmail.com
53651603
Kooliõe vastuvõtt toimub aadressil Majaka 2, ruumis A111 igal reedel 08.00–12.00. Kooliõe tööajast väljaspool pöörduge perearsti poole, Tallinna Lastehaiglasse (Tervise 27) või Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiini osakonda (Ravi 18).