Emili.Tech

Sügisel 2023 avame Emili tehnoloogiakooli ehk Emili.Tech' i kõikidele Tallinna ja selle lähiümbruse põhikooli õpilastele. Kokku võtame esimesel õppeaastal vastu kuni 150 noort tehnoloogiahuvilist.

Mida Emili.Tech endast kujutab?

See ei ole huviring. Ja see ei ole lihtsalt programmeerimine.
See on projektõppe vormis huvikool, kus antakse edasi baasteadmised ettevõtlusest, tootedisainist, tarkvaraarendusest, inseneeriast ja multimeediast. Oluline roll on ka üldpädevuste ja sotsiaalste oskuste arendamisel ning meeskonnatööl.

Kellele see mõeldud on ja millise ajalise ning rahalise panusega peaks pere arvestama?

2.-4. klassi õpilastele 2 korda nädalas peale koolipäeva Emili ruumides. Programmi kestvus 5 aastat. Maksumus 149 eur/kuus. Ühe tunni pikkus on 90 minutit.

5.-7. klassi õpilastele 3 korda nädalas peale koolipäeva Emili ruumides. Programmi kestvus 3-5 aastat sõltuvalt lapse vanusest ja eelteadmistest. Maksumus 189 eur/kuus.  Ühe tunni pikkus on 90 minutit. 

Mis selle eest saab?

Iga Emili.Tech' i lõpetanu saab diplomi, kuhu on märgitud kõik läbitud kursused. Aga mis veelgi olulisem - ta saab baasteadmised ja -oskused, mis toetavad  tema valikuid haridusteel ja karjääriplaneerimisel. Õppetöös kasutatakse mitmekülgseid haridustehnoloogilisi vahendeid.

Mis teeb Emili.Tech' i eriliseks?

Emili.Tech on täiesti ainulaadne nähtus Eesti haridusmaastikul. Sellise konseptsiooniga huvikooli pole varem tehtud. Senini on levinud arusaam, et igat valdkonda tuleb õpetada eraldiseisvana. Emili.Techis plaanime omavahel kõiki valdkondi lõimida ja õppetegevus toimub läbi projektõppe.

Tekkis huvi! Mis ma edasi tegema pean?

Palun anna oma huvist alloleva vormi kaudu hiljemalt 15. juuniks teada!
 
Kui 15. juuni möödub liiga ruttu, siis uus võimalus registreerimiseks avaneb pärast suvepuhkust  ehk alates 1. augustist.

Kui enne otsuse tegemist vajad veel mõnele küsimusele vastust, siis pöördu julgelt projektijuhi Enely Raja poole enely@emilikool.ee
Email again: