Emili väikekool

Väikekooli tunnid toimuvad Emili kooli ruumides aadressil Keevise 2, Tallinn.

Õppetöö kestab 01.10.2023 -30.04.2024 

Väikekooli ootame esimest koolikogemust saama 5–6-aastaseid lapsi. Emili väikekooli õpilased omandavad teadmisi ja oskuseid eesti keeles ja matemaatikas. Õppetegevused toimuvad lõimitult. Emili koolile sarnaselt kasutame ka väikekoolis projektõppe meetodit, et lapsed saaksid õpitud oskuseid praktiliselt rakendada. Tegevused lähtuvad laste huvidest ja toetavad mängulisel moel laste suhtlemisoskust ja koostööoskust. Klassi suurus on kuni 12 last.

Emili väikekooli tunnid toimuvad:

esmaspäeviti ja kolmapäeviti 16.00-17.10

Koolivaheajad

23.10 - 29.10 sügisvaheaeg
18.12 - 07.01 jõuluvaheaeg
26.02 - 3.03 talvevaheaeg
22.04 - 28.04 kevadvaheaeg

Õppetasu

Väikekooli õppetasu on 115€ kuus.

Väikekooli tasudelt on võimalik tagasi taotleda tulumaksu 20%. 

Carol Tarre

Emili eelkooli ja väikekooli juht

Kalli-kalli lasteaia direktor

carol@kalli.ee
Email again: