Emili väikekool

Väikekooli tunnid toimuvad Emili kooli ruumides aadressil Keevise 2, Tallinn.

Õppetöö kestab 14.02.2023 -25.05.2023 

Väikekooli ootame esimest koolikogemust saama 5–6-aastaseid lapsi. Emili väikekooli õpilased omandavad teadmisi ja oskuseid eesti keeles ja matemaatikas. Õppetegevused toimuvad lõimitult. Emili koolile sarnaselt kasutame ka väikekoolis projektõppe meetodit, et lapsed saaksid õpitud oskuseid praktiliselt rakendada. Tegevused lähtuvad laste huvidest ja toetavad mängulisel moel laste suhtlemisoskust ja koostööoskust.

Klassi suurus on kuni 12 last.

Emili väikekooli tunnid toimuvad:

teisipäeviti ja neljapäeviti 16.00-17.10

Väikekooli õppetöö ja koolivaheajad 2023:

õppetöö 14.02.2023 - 05.03.2023

õppetöö 06.03.2023 - 23.04.2023

vaheaeg 24.04.2023 - 30.04.2023

õppetöö 01.05.2023 - 31.05.2023


Õppetasu

Väikekooli õppetasu on 100€ kuus.

Väikekooli tasudelt on võimalik tagasi taotleda tulumaksu 20%. 

Väikekooli veavad

Carol Tarre

Emili eelkooli ja väikekooli juht

Emili eelkooli õpetaja

Kalli-kalli lasteaia direktor

carol@kalli.ee
Terje Tenso

Emili väikekooli õpetaja

Kalli-kalli lasteaia õpetaja

terje@kalli.ee
Väikekooli avaldus
Email again: