Tule meile õppima!

2023/2024. õppeaastal on Emili koolis avatud 1.-8. klassid. Kasvame samm-sammult 9-klassiliseks põhikooliks.

Avatud on vastuvõtt 2024./2025. õppeaastaks! 

  • 1. klassi astumiseks esita avaldus  siin.
  • Vaheklassidesse ( 2. - 9. kl ) liitumiseks võta ühendust e-maili teel: info@emilikool.ee
Keda ootame Emili kooliga liituma?

Esimesse klassi vastuvõtmisel hindame lapse koolivalmidust ning sotsiaalseid oskusi, mis on vajalikud õppimaks projektõppe metoodika järgi. Lastevanematelt ootame nõustumist kooli õppekava üldosas kirjeldatud hariduslike põhimõtetega ja kooli väärtustega.
Emili kooli esimesse klassi vastu võetud laps

  • on õppimisest (ja lugemisest) huvitatud;
  • arvestab tegevuse käigus grupikaaslastega ja teeb eakohast koostööd;
  • järgib eakohasel viisil grupis kokkuleppeid ja täiskasvanu juhendamist;
  • koondab ja hoiab eakohaselt tähelepanu, vaatleb, kuulab, jutustab ja mängib.
Emili kooli vastu võetud lapsevanem
  • toetab kooli õppekava üldosas kirjeldatud põhimõtteid ja väärtusi;
  • võtab oma lapse arengu toetamise eest vastutuse;
  • on valmis panustama positiivsetesse ja koostöisetesse suhetesse kodus ja koolis.

Täpsemad vastuvõtutingimused leiad siit

Enne, kui esitad koolikoha avalduse, tutvu Emili kooli õppekava üldosaga ja veendu, et sinu lapse vajadused ja pere väärtused langevad kokku Emili põhimõtetega. 

Kui soovijaid on rohkem kui koolikohti, tõmbame loosi. Eelisjärjekorras saavad koolikoha Emili õpilaste õed-vennad ning Kalli-Kalli lasteaia vilistlased. Kui leiame, et meil pole piisavalt ressursse lapse arengu toetamiseks, on meil õigus vastuvõtust keelduda.

2024/2025. aasta õppemaks on 202,76 eurot kuus. Sellele lisandub 108,91 eurot kuus lisatasu toitlustamise, õppevahendite ja väiksemate klasside eest. Lisatasus sisalduvad kõik kunstitarbed, vihikud, kirjatarbed jms. Täpsema  info 2024/2025. õppeaasta õppemaksu kohta leiad siit.

Jälgi meie igapäevaseid tegemisi ka meie sotsiaalmeedias: 

Facebookis ja Instagramis.