2024/2025. aasta õppemaks

Õppemaks sisaldab õppekava täitmisega seotud lisakulusid, mida ei kaeta riiklike toetustega  (õpetajate madalam kontakttunnikoormus, abiõpetajate tugi, projektõppega seotud lisakulud, õpetajate, abiõpetajate ja tugispetsialistide täiendav palgakulu, ruumide rent, lisa inglise keele tunnid alates esimesest klassist).

Õppemaks ei sisalda tasu lisateenuste eest, mille hulka kuuluvad õppekavavälised kulud, sh toitlustamine, ekskursioonid, õppevahendid ja vähem lapsi klassis.

Õppemaksu ja lisateenuste tasu 2024/2025. aasta maksegraafik:

Kui ühest perest käib Emili koolis mitu last, kehtib alates teisest lapsest 20% soodsam õppemaks.

Õppemaksudelt, pikapäevarühma- ja huviringitasudelt saab riigilt tagasi tulumaksu 20%.