Emili Kooli põhikiri
Emili Kooli õppekava üldosa
Emili Kooli arengukava
Emili Kooli vastuvõtu kord
Emili Kooli kodukord
Emili Kooli hindamisjuhend

Avaldus reisi tõttu puudumiseks


Vanad ainekavad (kehtivad 2023-2024. õppeaastal  3. ja 6. klassidele):
 Keel ja kirjandus1.-3. klass4.-6. klass
 Matemaatika1.-3. klass4.-6. klass
 Loovained1.-3. klass4.-6. klass
 Loodusõpetus1.-3. klass4.-6. klass
 Liikumine1.-3. klass4.-6. klass
 Võõrkeeled1.-3. klass4.-6. klass
 Sotsiaalained1.-3. klass4.-6. klass 
Uued ainekavad  (kehtivad 2023-2024. õppeaastal  1., 2., 4., 5., 7. ja 8. klassidele ning 2024-2025 kõikidele klassidele):
1. klassi ainekava (al 2022-2023. õppeaasta)
2. klassi ainekava (al 2023-2024. õppeaasta)
3. klassi ainekava (al 2024-2025. õppeaasta)
4. klassi ainekava  (al 2022-2023. õppeaasta)
5. klassi ainekava  (al 2023-2024. õppeaasta)
6. klassi ainekava  (al 2024-2025. õppeaasta)
7. klassi ainekava  (al 2022-2023. õppeaasta)
8. klassi ainekava  (al 2023-2024. õppeaasta)
9. klassi ainekava  (al 2024-2025. õppeaasta)

Järelevalve õiendid:
2018/2019. õppeaastal läbi viidud Haridus- ja Teadusministeeriumi järelevalve õiend
2021./2022. õppeaastal läbi viidud Haridus- ja Teadusministeeriumi järelvalve õiend

Andmekaitse:
Emili kooli andmekaitsetingimused