KiVa - Kiusamisvaba Kool

Emili koolis püüdleme selle poole, et meie õpilastel oleks hea ja turvaline koolikeskkond. Oleme liitunud Kiusamisvaba Kooli võrgustikuga (KiVa) ning rakendame KIVA tõenduspõhist metoodikat.

Miks oleme valinud KiVa?

Usaldame ja kasutame KiVa meetoodikat, kuna KiVa programmi meetmeid ja nende efektiivsust on tõenduspõhiselt uuritud juba ligi 20. aastat. Programmi on laialt rakendatud Soomes (üle 50% koolides) ning see on levinud praeguseks 20 riiki üle maailma.

KiVa hõlmab endas süsteemset ja järjepidevat kiusuennetustegevust. Lisaks on kasutusel eraldi sekkumismetoodika juba toimunud kiusamisjuhtumite lahendamiseks.  

Rohkem informatsiooni pakub Kiusamisvaba Kooli kodulehekülg: https://kiusamisvaba.ee/  

Lapsevanem saab kiiret ja põhjalikku informatsiooni kiusamise kohta Miniõpikust: https://data.kivaprogram.net/ee_lapsevanematele/  

Meie koolis teeb tööd KiVa tiim kes on läbinud selleks vastava koolituse. Meie tegevusse kuulub:  

Ennetus:

Kanname hoolt selle eest, et õpetajad viiksid I, II ja III kooliastmes läbi KiVa tunde.  

Sekkumismeetmed:

*Hindame meile esitatud juhtumit - kas tegu on konflikti või kiusamisega.

*Kiusamisjuhtumite puhul kasutame sekkumismeetmeid – viime läbi vestluse ohvriga ning seejärel kiusajatega eraldi. Teeme kokkulepped ja teavitame lapsevanemaid. Mõne aja möödudes viime läbi järelvestluse ohvriga ning kiusaja või kiusamises osalenud õpilaste grupiga. Kui kiusamine pole lõppenud, kaasame ka lapsevanemad.

Täiendavad tegevused:

Kavandame ka täiendavat KiVa tegevust terveks õppeaastaks, et KiVa oleks kuulda ja näha. Anname endast parima, et õpilased seisaksid üheskoos kiusamise vastu ning annaksid enda panuse kõikide heaolu arvestava õpikeskkonna loomisele. Meie poole võib alati küsimuste, mõtete ja muredega pöörduda.

Emili kooli KiVa tiimi juht on Aveli Meeles - aveli@emilikool.ee

KiVa tiimi liikmed on:

I kooliaste: Meeli Pipar ja Jaanika Valk
II kooliaste: Kairi Meressaar ja Aveli Meeles
III kooliaste Karmen Floren ja Elina Vaher