Sihtasutus Emili Haridusfond

Emili Kooli juurde asutati aprillis 2019. a Emili Kooli lastevanemate poolt Sihtasutus Emili Haridusfond (registrikood 90014715).

Sihtasutuse eesmärgiks on toetada Emili Kooli ellu kutsutud haridusteemaliste algatusi ja projekte. Selleks kogub sihtasutus rahalisi annetusi ja korraldab tuluüritusi (nt Emili kevadlaat). Sihtasutuse tegevust juhib juhatus, otsuseid Emili Kooli projektidele toetuste määramise kohta teeb sihtasutuse nõukogu, mille liikmed määrab Emili Kooli Vanematekogu.

Sihtasutuse tegevust kontrollib audiitor. Hetkel on sihtasutuse juhatuse liikmed Merle Kelder ja Silver Lume.
Nõukogusse kuuluvad Ann Leppiman, Kati Liik, Madis Tafenau ja Katrin Aarma. Kõik on Emili Kooli lapsevanemad.

Toetuste määramisel on eelkõige eelistatud projektid, mis inspireerivad õpetajaid kasutama tänapäevaseid uuenduslikke teaduspõhiseid õpetamismeetodeid, et õppeprotsessi õpilastele veelgi põnevamaks ja ägedamaks teha. Inspireeritud õpetajad ja rõõmsad õpilased on ühele koolile parim reklaam!

Kui soovid annetuse tegemisega Emili Kooli arengule kaasa aidada, ootab haridusfond ülekannet järgmisele kontole: EE881010011963074220 (SEB)
Saaja: Sihtasutus Emili Kool

Lisainfo: haridusfond@emilikool.ee