Vastavad lapsevanemad

Küsisime kolmelt lapsevanemalt arvamust Emili Kooli kohta. Siin on nende vastused.
Otsustasime teha ühe pisikese küsimuste-vastuste sarja, kus uurime meie kooli erinevate osapoolte arvamusi ja kogemusi Emili kogukonnas.

Alustame lastevanematega. Kuna kogemuse pikkus kujundab seisukohti, siis saavad artiklis sõna kolme erineva klassi vanemad. Mari laps käib 1. klassis, Ragne laps  2. klassis ja Aire on 3. klassi lapsevanem.

Millistele väärtustele pöörasite tähelepanu lapsele kooli valides?
Mari: "Ma arvan, et kõikidele väärtustele: hoolimine, pühendumine, vastutamine ja avatud olemine."
Ragne: "Lapsele hea kooli valimine oli raske! Teadsin aga kindlalt, et ei soovi last panna tavakooli, kus on üle 30 lapse klassis. Soovisin leida kooli, kus laps tunneb end hästi ja hoituna, et säiliks soov õppida ja avastada."
Aire: "Meie jaoks oli kooli valides oluline, et koolis oleks võimalusi avastus- ja projektiõppeks, palju liikumist ja samas ka turvatunnet ning sõbralikkust."

Miks valisite just Emili Kooli?
Mari: "Ma tahtsin panna oma lapse kindlasti teistsugusesse kooli kui ma ise käisin. Kooli, kus on avatud suhtlus, koostöö, hoolimine ja võimalus areneda. Kooli, kus õpetatakse ja aidatakse lapsel toime tulla emotsioonidega, mitte ei jäeta neid üksi."
Ragne: "Valisime Emili Kooli, sest klassid on väikesed, lapsed veedavad palju aega õues ning õpe on projektipõhine.  Meeldis see, et õppeülesanded on seotud praktilise eluga, õppeained on omavahel lõimitud.  Tunnid algavad kell 09.00 – juba see on super! Väga meeldib ka see, et õpetajad annavad pidevalt individuaalset tagasisidet õppimisele ja käitumisele."
Aire: "Tundus, et väiksem ja toetav õhkkond sobiks meie lapsele hästi."

Kas on midagi üllatavat lapse kooliteel olnud?
Mari: "Ma ei osanud ette näha, et lapse koolipanekuga uus keskkond ja tavapärasest rutiinist väljamurdmine teda nii väga mõjutavad. See oli koht ka minule peeglisse vaatamiseks ja kohanemiseks uue olukorraga. Sain aru, et kõige suurem mõju õpilaste õppeedukusel ja toimetulemisel on lapsevanemate ja kooli koostööl. Vajalik on aktiivne mõlemapoolne suhtlus."
Ragne: "Kõige suurem heameel (üllatus) on selle üle, et laps tahab hommikul kooli minna!"
Aire: "Koolis on üllatavaid hetki ja emotsioone iga päev. Parimad üllatused on need, kui sa näed, kui palju su laps teab ja oskab."

Kuhu näete Emili Kooli tulevikus välja jõudmas?
Mari: "Kui ma mõtlen nüüd õpilaste seisukohast, siis meie õpilased on nagu uuenduste käsnad, nad on juba otsapidi tulevikus. Loodan, et meie kooliõpilaste ideed ja mõtted oleksid need, mis loovad tuleviku maailma, kus meie järglased elama hakkavad. Kõik see kasvab välja hoolimisest, pühendumisest, kohusetundest ja eneseväljandusest ning suhtlusviisist, mis on õiglane nii teiste kui iseenda suhtes."
Ragne: "Ootame põnevusega, et Emili kool saaks päris oma koolimaja!"
Aire: "Ma näen kujunemas head koostöömudelit peredega ning kompetentsi iga õpilase arengu toetamisel."

Mida soovitate tulevastele lastele ja lastevanematele siin koolis?
Mari: "Lapsevanemal on õigus leida oma lapsele parim kool, kuid kogemus on näidanud, et lapse õppeedukus ja kaaslastega suhtlus on parem siis, kui lapse arengu eest vastutab vanem sama palju kui kool."
Ragne: "Soovitan julgelt tulla Emili Kooliga tutvuma. See on kool, kuhu iga laps tahab tulla!"
Aire: "Avatust uutele kogemustele, julgust oma mõtted välja öelda. Õppimine kui protsess võtab aega, oluline on usaldada nii kooli kui oma last selles, et kõik koolimured saavad ühel või teisel kujul lahenduse ja hea haridus saab omandatud koos hulga elukogemusega."

Antud sarja jooksul on plaanis vestelda veel laste, lastevanemate kogu ja õpetajatega. Kõik kooliga seotud osapooled saavad sõna sekka öelda!

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: