Emili IV hariduskonverentsi veebiülekanne:

05.25 - konverentsi algus
19.00 - Jaan Aru
51.00 - Kristjan Rotenberg
1:19.45 - Indrek Lillemägi
2:23.52 - Kati Aus
3:03.35 - vestlusringis Taavet Hinrikus, Ülly Enn ja Silver Lume

Konverenrsi ajakava:

12.00-12.20 Sissejuhatus ja soojendusharjutused
12.20-12.50 Jaan Aru, ajuteadlane - „Kuidas aju leiab oma tee?“
12.50-13.20 Kristjan Rotenberg, Emili lapsevanem, juhtide koolitaja - „Õnneks on vabadust vaja!“
13.20-13.50 Indrek Lillemägi, Emili kooli direktor -  „Miks noored Vargamäel ei püsi?“
13.50-14.20 kohvipaus
14.20-14.50 Kati Aus, hariduspsühholoog - „Õppija autonoomiast ja enesejuhtimise toetamisest psühholoogi pilgu läbi“
14.50-15.40 Aruteluring koolijärgsest elust, tööturust ja aktiivseks kodanikuks kasvamisest (Emili lapsevanemad Taavet Hinrikus, Ülly Enn ja Silver Lume)
15.40-16.00 Kokkuvõte

Ettekannete ajal saab esitada küsimusi või kommentaare Padleti keskkonnas: http://www.padlet.com/emilikool/konverents