Mis, kus ja millal?

Emili kooli ja Kalli-Kalli lasteaia kevadlaat 5. juunil kell 16-19 Keevise 2 hoovis

Miks laada korraldame?

Kevadlaat on Emili kooli ja Kalli-Kalli lasteaia kogukonna korraldatud laat. Laada eesmärgiks on kogukonnaga üksteist tundma õppida, lastele huvitavat õpikogemust anda ja laste arengu paremaks toetamiseks lisatulu koguda.

Kes on laadale oodatud?

Laadale on müüma ja tegevusi läbi viima oodatud kõik kooli ja lasteaia pered. Külaliste ja ostjatena kutsuma laadal osalema ka Ülemiste linnaku töötajaid.

Mida laadal müüakse?

Eesmärk on müüa eelkõige laste ja lastevanemate valmistatud magusaid ja soolaseid küpsetisi jm toite/jooke. Lisaks on laadale oodatud ise tehtud käsitöö. Kõik muu kaup on laadale oodatud tingimusel, et kogu müügist saadud raha läheb lasteaia või kooli toetusfondi.

Mis saab laada tuludest?

Sarnaselt eelnevate aastatega annetatakse teenitud tulu lasteaia või kooli toetuseks. Kalli-Kalli lasteaia laadatulud kasutame vee-ja liivakeskuste soetamiseks. Emili kooli laada tulud liiguvad Emili lastevanemate poolt asutatud Sihtasutusse Emili Haridusfondi. Haridusfondist tehakse kulutusi Emili kooli õpilaste, juhtkonna või õpetajate ettepanekul. Iga ettepanekut kaalub Haridusfondi nõukogu, mille liikmed on määratud Emili Vanematekogu poolt.

Kuidas saavad lastevanemad jt kogukonnaliikmed panustada?

Ootame lastevanemaid panustama laadal toitu/käsitööd müües, mõnd aktiivset tegevust või töötuba läbi viies, samuti üldisele korraldusele kaasa aidates. Leia alljärgnevatest tabelitest endale sobiv roll ja pane oma nimi vastutajana kirja.